banner

原创隋炀帝物化后唯一给他报怨的人,刺杀宇文化及未果,被乱箭射成刺猬

2020-02-01 03:16:17 东乌珠穆沁旗湃摔建材网 已读

原标题:隋炀帝物化后唯一给他报怨的人,刺杀宇文化及未果,被乱箭射成刺猬

沈光,字总持,吴兴人,少骁捷,善戏马,为天下之最,常慕立功名,不修边幅。

啥叫不修边幅,就是平时有一些不同常理的言走举止,被世人不认同,但是本身不在意。比如白吃白喝啦,借钱不还啦,耍个流氓啦之类,像汉高祖刘邦啦,淮阴侯韩信啦那样的。

沈光也是云云的人。打幼家里稀奇穷,父亲和哥哥由于识字,靠卖书为生,当一二道贩子。唯独沈光游手好闲,交通轻侠,为京师凶少年所朋附。也就是道上的年迈。

人众赡遗,得以养亲,每致甘食美服,不曾困匮。全靠幼弟们接济,日子过得还很润泽。

初建禅定寺,其中幡竿高十馀丈,适遇绳绝,非人力所及,诸僧患之。光见而谓僧曰:''可持绳来,当相为上耳。''诸僧惊喜,因取而与之。光以口衔索,拍竿而上,直至龙头。系绳毕,手足皆放,透空而下,以掌拒地,倒走数十步。不益看者骇悦,莫不嗟异,时人号为''肉飞仙''。

天表飞仙。

大业年间,隋炀帝全天下找骁果之士挞伐辽东,沈光奋勇入伍,同类数万人,皆出其下。

幼弟们都来灞上送走,沈光酹酒而誓曰,这一趟哥吾要是不混点人模狗样的,吾就物化高丽,再没脸见哥几个。

及从帝攻辽东,以冲梯击城,竿长十五丈,光升其端,临城与贼战,短兵接,工程案例杀十数人。贼竞击之而坠,未及于地,适遇竿有垂縆,光接而复上。

这轻身功夫也未免有点太益了吧。鼓上蚤时迁看见了还不得活活羞物化啊。

帝看见,壮异之,驰召与语,大悦,即日拜朝请医生,赐宝刀良马,恒致旁边,亲顾渐密。

杨广也是喜欢才之人,看见大喜,立马升为贴身侍卫。可见杨广是大才。李世民时期,大舅哥柴绍有个弟弟,轻身功夫只有沈光的三分之一,只能徒手攀个城墙,李世民就吓得弗成,赶紧把人家打发到表地,再不及回长安。见了就杀。

不过李世民也是在征辽战役中挑拔薛仁贵的。杨二李二,都是益二啊。

打开全文

未几,以为折冲郎将,赏遇优重。帝每推食解衣以赐之,同辈莫与为比。

岂曰无衣,与之同袍。王于兴师,修吾戈矛,与子同怨!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修吾矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修吾甲兵,与子偕走!

解衣推食的典故不必扫盲吧。

沈光被隋炀帝如此厚喜欢,自然时刻图报。这就叫仗义每为屠狗辈,负心众是读书人。那么众读书人从异国想过为杨广殉节,但是沈光就想着给杨广报恩。

杨广被宇文化及杀物化,沈光图谋复怨,效果泄密,宇文化及大惧曰,这个沈光,勇决弗成当,须避其锋。

当夜留了一座空营,留下精锐守株待兔。沈光清新泄密,连盔甲都来不敷披,带人偷袭宇文化及营帐,准备擒贼先擒王,效果被围困,杀了几十人,贼皆披靡。宇文化及属下一物化士,带领铁骑,持弓弩,翼而射之。光身无介胄,遂为所害。麾下数百人皆斗而物化,一无降者。

时年二十八。壮士闻之,莫不为之陨涕。